کوتاه اما دور و دراز. . .  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1388

 

بین ما فاصله ای نیست به جز فراموشی...تو را به یاد خواهم آورد...تو را به یاد خواهم داشت...تو را هر شب در رویاهایم تکرار خواهم کرد...و هر روز صبح که بر می خیزم...گوشه ی لب هایم لبخند است...بین من و تو رازهای نگفته بسیار است، که هرگز به کلام نخواهم آلود.