دو بیتی و عکس  چاپ
تاریخ : دوشنبه 1 تیر‌ماه سال 1388

 

 

       گفتی که چو خورشید زنم سوی تو بر

        چون ماه شبی میکشم از پنجره سر

        اندوه که خورشید شدی تنگ غروب

        افسوس که مهتاب شدی وقت سحر