عشق یعنی...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1387

عشق یعنی ...-نتونی صبر کنی تا کسی شما رو به هم معرفی کنه

1.jpg

عشق یعنی ...-همون سلام اول.

عشق یعنی ... چیزی مثل تنفس در هوای پاک کوهستان.

2.jpg

عشق یعنی ...-یک موهبت طبیعی که باید اونو پرورش داد.

عشق یعنی ...-به هزار زبون بهش بگی دوستت دارم .

3.jpg

عشق یعنی ...-انفجار احساسات.

عشق یعنی ...-وقتی دلت می ره نتونی جلوشو بگیری.

 

4.jpg

 

عشق یعنی ...-جذب شخصیتش بشی.

عشق یعنی ...-وقتی تو از اون بخوای که مرد زندگیت بشه.

عشق یعنی ...-ترو ببخشه و یه فرست دیگه بهت بده.

 

5.jpg

 

عشق یعنی ...-وقتی من و تو ما می شیم

عشق یعنی ...-حاصل جمع دو انسان

عشق یعنی ... کسی رو داشته باشی که مواظب هیکلت باشه

 

6.jpg

عشق یعنی ...-مایه قوت قلب

عشق یعنی ...-شادی و نشاط

عشق یعنی ...-کسی که دلتو می بره

 

7.jpg

 

عشق یعنی ...-جواهر قیمتی خودتو به دست بیاری.

عشق یعنی ...-غذا رو شریکی خوردن.

 

8.jpg

 

عشق یعنی ...-توی ذهنت خودتو با اون مجسم کنی.

عشق یعنی ...-وقتی توی انتخابت شک نداری.

عشق یعنی ...-فرار کردن به دنیای خصوصی خودتون.

عشق یعنی ...-هر روز به بهونه ای جشن گرفتن.

 

 9.jpg

 

عشق یعنی ...-در موفقیت هم شریک بودن.

 

عشق یعنی ...-خاطرات خوشی را که با هم داشتین بشماری تا خوابت ببره.

 

عشق یعنی ...-عکس عشقت یه جایی جلوی شماته.

 

11.jpg

عشق یعنی ...-بوی عطرش از خاطرت نره.

عشق یعنی ...از خودت بپرسی چرا دم به ساعت بهت زنگ نمی زنه.

عشق یعنی ...-وحشتی از بودن با اون نداری.

 

12.jpg

 

عشق یعنی ...-خوبی هاشوهم درکنار بدی هاش ببینی.

عشق یعنی ...-یه عالمه حرفو با یه اشاره گفتن.

عشق یعنی ...-یه کیک خونگی برای روز تولدش.

13.jpg

 

عشق یعنی ...-تمام توجهت به اون باشه.

عشق یعنی ...-کسی رو داشته باشی که ازت محافظت کنه.

عشق یعنی ...-هلش بدی توی مسیر درست.

عشق یعنی ...-گرفتن یه پرستار برای بچه .

 

14.JPG

 

عشق یعنی ...-یادت نره که هر کسی باید بتونه عقیدشو بگه.

عشق یعنی ...-توی پرداخت صورت حساب کمکش کنی.

عشق یعنی ...-یه قرار ملاقات خیلی مهم.

عشق یعنی ...-با هم تاب خوردن.

 

15.jpg

 

عشق یعنی ...-چیزی که کمک می کنه تا دل شکسته رو دوباره درمون کنی.

عشق یعنی ...-با هم ارتباط قلبی داشتن.

عشق یعنی ...-با هم موسیقی رمانتیک گوش دادن.

عشق یعنی ...-یکی همیشه با یه کادو و هدیه کوچولو بیاد.

 

 

16.jpg

 

عشق یعنی ...-بعضی وقتا بی حوصله شدن.

عشق یعنی ...-روی هم اسمای قشنگ گذاشتن.

عشق یعنی ...-چیزی که شما رو ثروتمندترین آدمای روی زمین می کنه.

عشق یعنی ...-اولین کسی که زنگ میزنه ببینه تو رسیدی خونه یا نه.

 

 

17.jpg

 

عشق یعنی ...-از اینترنت بیرون اومدن وکامپیوتر رو خاموش کردن و با هم به گشت و گذار رفتن.

عشق یعنی ...وقتی نشونه ها امید بخشن.

عشق یعنی ...شمع ومهتاب وستاره ها.

 

 17.gif

 

عشق یعنی ...-وقتی دل پادشاهی می کنه.

عشق یعنی ...-وقتی اطمینان پیدا میکنی که اون مرد دلخواهته.

عشق یعنی ...-وقتی مردی به دختر دلخواهش برمی خوره.

 

18.gif

 

عشق یعنی ...-کم کردن فاصله ها.

عشق یعنی ...-کلید یه رابطه محکم

عشق یعنی ...-دو تایی سوار یه ماشین قوی توی پستی و بلندی ها.

 

 

21.gif

 

عشق یعنی ...-همیشه برای زنگ زدن به هم وقت پیدا کنید.

عشق یعنی ...-برای تولدش درست همون چیزی رو که دوست داره بهش هدیه بدی.

 

 عشق یعنی ...-دلت بخواد هدیه ای به اون بدی که مثل یه گنج نگهش داره.

عشق یعنی ...-به اون نشون بدی که واقعا درکش می کنی.

 

22.gif

 

عشق یعنی ...-وقتی با هم مشکل پیدا می کنید به حرفای هم خوب گوش کنید.

عشق یعنی ...-وقتی باهاش قرار داری حسابی به خودت برسی.

عشق یعنی ...-مثل توی قصه ها رمانتیک بودن.

 

23.gif

 

عشق یعنی ...- براش یه نامهء رمانتیک بفرستی.

عشق یعنی ...-بعضی وقتا دل همدیگه رو شکستن.

عشق یعنی ...-احساس کنی که همهء دور و برت روعشق گرفته.

عشق یعنی ...-چیزی که از کلمات قویتره.

عشق یعنی ...-روی دریای خوشبختی شناور بودن.

 

 

24.jpg

 

عشق یعنی ...-بعضی وقتا جز ماه غمزده همدمی نداشته باشی.

عشق یعنی ...-جادوش کنی.

عشق یعنی ...-کسی رو داشته باشی که لحظات قشنگ زندگیت رو باهاش شریک بشی.

عشق یعنی ...-وقتی توی دنیا هیچ چیز جز خودتون دو تا اهمیت نداره.

 

25.jpg

 

عشق یعنی ...-دو چهره خندون.

عشق یعنی ...-یه بازی که تمومی نداره.

عشق یعنی ...-چیزی مثل برنده شدن توی بازی.

عشق یعنی ...-وقتی شب مهتاب برات شعر می خونه.

عشق یعنی ...-احساس کنی پاهات رو زمین بند نیست.

 

26.gif

 

عشق یعنی ...-به جای اینکه بره ها رو بشماری آنقدر به اون فکر کنی تا خوابت ببره.

عشق یعنی ...-حرفشو باور کنی.

عشق یعنی ...-تو گوش هم زمزمه کردن.

 

 

27.jpg